Správa kotelen, výměníkových stanic a tepelných zdrojů

Služby v této oblasti jsou poskytovány v následujícím rozsahu :

 

- Odborný dohled a pravidelné kontroly celého zařízení vč. vedení provozního deníku

- Drobné opravy a údržba

- Nepřetržitá 24/7 služba technika vč. svátků. Dojezd technika cca. do 2 hod. od nahlášení poruchy

- Kontrola úniku plynu a Co v kotelně 

. Kontrola, pravidelné odkalování a proplach zásobníků TUV

- Správa agendy veškerých předepsaných revizí a zkoušek a jejich zajištění dle platných zákonů a norem

- Pojištění proti škodám z odpovědnosti

- Zákonné školení zaměstnanců

- Provedení veškerých potřebných revizí a vypracování revizních zpráv

- Provedení pravidelného ročního servisu a čištění kotlů

- Provedení pravidelného servisu na veškeré technologie

- Náhradní díly a servis kotlů v případě závady

- Opravy většího rozsahu a dodávky potřebného materiálu a zařízení